Wierzytelności. Pragmatycznie

Wierzytelności. Pragmatycznie.

Infolinia: 801 020 120

O firmie

Grupa Kapitałowa PRAGMA INKASO SA jest liderem branży obrotu wierzytelnościami w segmencie business to business.

Najbardziej kompleksowa na rynku oferta zarządzania należnościami sprawia, że Klienci korzystający z oferowanych przez PRAGMA INKASO usług zachowują wysoki poziom płynności finansowej dzięki bieżącemu identyfikowaniu ich potrzeb i doborze optymalnych rozwiązań.

PRAGMA INKASO SA jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Zapewnia swoim Klientom i Akcjonariuszom wysokie standardy w zakresie wiarygodności, transparentności oraz komunikacji:

 • zdolności operacyjne pozwalające na aktywną obsługę kilkunastu tysięcy zleceń jednocześnie
 • kompleksowa windykacja na każdym etapie postępowania (polubownym, sądowym, komorniczym) oraz działania terenowe w bezpośrednim kontakcie z dłużnikiem
 • efektywne działania w każdym regionie kraju
 • wewnętrzna kancelaria prawna prowadząca kilka tysięcy postępowań sądowych jednocześnie
 • kredytowanie kosztów wpisu sądowego
 • dostęp do kapitału umożliwiający natychmiastowe udostępnienie środków finansowych Klientom (zakup wierzytelności, kupno długów od firm)
 • klarowne procedury zawierania umów
 • możliwość bieżącego wglądu do prowadzonych działań poprzez dostęp on-line
 • ponad 5000 Klientów w Grupie
 • opłacanie wpisów sądowych w imieniu Klientów o łącznej wartości 2 mln zł rocznie
 • obsługa portfela wierzytelności o wartości ponad 366 mln zł
 • ponad 100-osobowy zespół specjalistów z zakresu prawa i ekonomii
 • oddział w Bydgoszczy oraz przedstawicieli w Poznaniu oraz Lublinie

serwisy internetowe z naszej grupy finansowej
PRAGMA INKASO S.A. - Grupa Pragma 2012 – made by station75.com